Poziomy IP silników elektrycznych oraz ich konsekwencje

Poziomy IP silników elektrycznych oraz ich konsekwencje

Oznaczenie IP (ang. International Protection Rating) – według normy EN 60529:2003, jest to miara liczbowa określająca bezpieczeństwo użytkowników przed dostępem ciał stałych oraz skutkami dostępu wody lub innych cieczy.

 

Oznaczenie IP składa się najczęsciej z dwóch cyfr oraz dodatkowych liter uzupełniających:

Pierwsza cyfra po IP:

 1. Ochrona przed przedostaniem się przedmiotów o większej średnicy niż 50 mm.
 2. Ochrona przed przedmiotami o większej średnicy niż 12 mm, ale nie większej niż 80 mm.
 3. Ochrona przed przedostaniem się narzędzi itd. o średnicy od 2,5 mm.
 4. Ochrona przed dostępem obcych ciał większych niż 1 mm (np. narzędzi precyzyjnych).
 5. Ograniczone przedostawanie się pyłu, jakie nie spowoduje zakłóceń urządzenia.
 6. Całkowicie szczelne na pył.

Druga cyfra po IP:

 1. Ochrona przed kondensacją.
 2. Ochrona przed pionowo spadającymi kroplami wody, gdy obudowa jest przechylona o maks. 15°.
 3. Ochrona przed wodą spryskiwaną pod maks. kątem 60° z pionu.
 4. Ochrona przed wodą spryskiwaną i rozpryskiwaną ze wszystkich stron.
 5. Ochrona przed strumieniami wody pod niskim ciśnieniem ze wszystkich stron.
 6. Ochrona przed strumieniami wody pod wysokim ciśnieniem ze wszystkich stron.
 7. Ochrona przed chwilowym zanurzeniem w wodzie.
 8. Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia w wodzie.
 9. Ochrona przed strumieniami wody z bliskiej odległości, silnymi strumieniami wody i strumieniami wody o wysokiej temperaturze.


Skutkami zastosowania podwyższonego poziomu IP może być:
- słabsze odprowadzenie ciepła (ze względu na szczelniejszą obudowę),
- większe opory jałowe silnika (ze względu na dodatkowe opory tracia uszczelek),
- możliwe wytworzenie kondensatu wewnątrz silnika, przy pracy w szerokim zakresie temperatur
- konieczność stosowania odpowietrzników (w przypadku dużych różnic temperatur, by silnik nie zaciągnął z otoczenia wody)

 

W naszej ofercie posiadamy silniki o podwyższonym poziomie IP, wśród nich:

 


 

 

14 czerwca 2021
Wdrożenie codmi.pl
To Top