Kariera

wsparcie_opiekuna

wsparcie opiekuna podczas procesu wdrożeniowego

szkolenia

szkolenia

kursy_jezykowe

dofinansowanie do kursów językowych

ubezpieczenia

możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie

nagrody_jub_

nagrody jubileuszowe

posilki_1

dofinansowanie do posiłków w pracy

napoje

woda, napoje, soki naturalne

kawa___herbata

kawa i herbata

spotkania

spotkania, imprezy integracyjne

karnety_sportowe

dofinansowanie do wejściówek i karnetów sportowych

boisko

firmowe boisko do gry w piłkę nożną przy siedzibie

parking

duży parking

lokalizacja

lokalizacja poza miastem, przyjazne „zielone” otoczenie

premie

dodatkowe premie (np. za pomysł usprawnieniowy)

szkolenia

młody, dynamicznie rozwijający się zespół

ub_z_ikona

Ubezpieczenie zdrowotne

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (ADO), jest Pivexin Technology Sp. z o.o. Babice ul. Wyrobiskowa 4, 47-440 Nędza NIP: 6391920505.

W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Pytania dotyczące zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres email: odo@pivexin-tech.pl

Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.
Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo
do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
Informujemy, iż podanie danych, których żądamy przy zawarciu umowy jest dobrowolne niemniej jednak są niezbędne dla wykonania procesu rekrutacji.

Informacja o prawie do cofnięcia zgody

W każdej chwili Pan/Pani ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

Czas przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji:

Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby bieżącej oraz przyszłej rekrutacji – 2 lata;

Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby bieżącej rekrutacji – po zakończeniu rekrutacji.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

W przypadku bieżącej i przyszłej rekrutacji –  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie bieżącej i przyszłej rekrutacji na stanowisko ………………………………………………, ogłoszonego …………….. 2021 r. i prowadzonego przez firmę Pivexin Technology  Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

W przypadku bieżącej rekrutacji –  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie bieżącej rekrutacji na stanowisko ……………………………………….., ogłoszonego ………………… 2021 r. i prowadzonego przez firmę Pivexin Technology  Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

Wdrożenie codmi.pl
To Top