DOTACJA PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Rozwój przedsiębiorstwa Pivexin Technology poprzez uruchomienie laboratorium oraz doposażenie magazynu” mająca na celu rozwój
i zwiększenie konkurencyjności spółki Pivexin Technology poprzez uruchomienie laboratorium oraz doposażenie magazynu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia: polepszenie pozycji konkurencyjnej spółki PIVEXIN TECHNOLOGY poprzez poszerzenie oferty produktowej i zwiększenie poziomu sprzedaży w dziale napędy i automatyka, w stosunku do lat ubiegłych.

logo_PROW
EU
Leader
Wdrożenie codmi.pl
To Top