Precyzyjny układ naciągu

Precyzyjny układ naciągu


Zadanie:
Klient z branży automotive poszukiwał układu do precyzyjnego naciągu linki o określonej sile. Naciąg o określonej sile wymagany był ze względów technologicznych realizowanego procesu montażowego. Dotychczas stosowane rozwiązanie, oparte na pneumatyce, było mało precyzyjne, zawodne i nie umożliwiało zachowania powtarzalności siły naciągu. Dodatkowo rozwiązanie oparte na pneumatyce wymagało przeprowadzania częstej kalibracji, co zmniejszało produktywność.
Klient wymagał, aby nowe rozwiązanie umożliwiało pracę mobilną urządzenia, uzyskanie zadanej i powtarzalnej siły naciągu z tolerancją poniżej < 10% oraz cechowało się prostotą obsługi. Klient wymagał również, aby operator miał możliwość obserwowania wartości mierzonej siły.


Rozwiązanie:
Zaproponowaliśmy zastosowanie układu opartego na siłowniku elektrycznym serwo LME25 współpracującym z serwonapędem DC M2DC marki MOONS’. Pomiar rzeczywistej siły realizowany był przez tensometryczny czujnik siły podłączony do wzmacniacza pomiarowego z wyświetlaczem. Informacja o aktualnej silne naciągu ze wzmacniacza pomiarowego, w postaci sygnału analogowego, podawana była na wejście serwowzmacniacza M2DC. Sercem całego układu był program napisany w programowalnym sterowniku ruchu serwowzmacniacza M2DC – Qprogrammerze. Co godne odnotowania, w projekcie nie został wykorzystany żaden dodatkowy sterownik nadrzędny. Całe urządzenie sterowne było z poziomu serwowzmacniacza M2DC. Panel operatorski składał się z przycisków funkcyjnych oraz przycisku bezpieczeństwa. Osiągnięcie zadanej siły sygnalizowane było podświetleniem przycisku funkcyjnego. Całość układu zasilana była napięciem bezpiecznym 24VDC z zasilacza buforowego i akumulatorów umieszczonych w szafce sterowniczej. Po odłączeniu od stacji dokującej urządzenie automatycznie przełączało się w tryb pracy akumulatorowej.


Korzyści dla klienta:

  • precyzyjne utrzymywanie zadanej siły w tolerancji <1%
  • łatwa obsługa urządzenia,
  • zasilanie napięciem bezpiecznym 24VDC,
  • mobilność
  • uniwersalne zasilanie ze stacji dokującej oraz akumulatorów,
  • możliwość weryfikacji uzyskanej siły naciągu na wyświetlaczu siedmiosegmentowym.
uklad_naciagu
uklad_naciagu_1
To Top