Wspieramy polską naukę

Wspieramy polską naukę

Pivexin Technology od lat współpracuje z wyższymi uczelniami technicznymi, szczególnie zaś blisko z PWSZ w Raciborzu. Wszystkie dotychczasowe działania znalazły swoje udokumentowanie w podpisanej niedawno ramowej umowie o współpracy pomiędzy naszą firmą a raciborską uczelnią. Dzięki zawartej umowie relacje pomiędzy obydwoma podmiotami ulegną tylko zacieśnieniu, a współpraca będzie jeszcze efektywniejsza.


Nasza lokalna uczelnia szczyci się wysokim poziomem nauczania na kierunkach technicznych, a jej absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezwykle pożądane na rynku pracy. Bez wątpienia można też powiedzieć, że PWSZ w Raciborzu jest prestiżową wizytówką miasta. Z tego względu z dumą wspieramy uczelnię, przyjmując studentów na praktyki, urządzając dla nich warsztaty edukacyjne i zajęcia praktyczne z prawdziwymi technologiami przemysłowymi, czy też dostarczając uczelni sprzęt i urządzenia stosowane na co dzień w przemyśle i produkcji maszyn, a więc w środowisku, w jakim przyjdzie pracować jej absolwentom.

4 lipca 2022
Wdrożenie codmi.pl
To Top