Typy pracy silników elektrycznych

Typy pracy silników elektrycznych

Czym jest typ pracy silnika elektrycznego oraz jak je rozróżniać?

W tym artykule przedstawimy różne typy pracy silników. Nakreślimy również, w jaki sposób stwierdzić, czy jest nam potrzebny silnik przeznaczony do pracy S1, czy S3.

Czym więc jest rodzaj pracy silników elektrycznych? Jest to podział ze względu na pracę silnika w stosunku czasu pracy do czasu postoju silnika.


  • Praca ciągła (S1) - Praca ciągła ze stałym i niezmiennym obciążeniem.
  • Praca dorywcza (S2) - Praca przez pewien czas ze stałym i niezmiennym obciążeniem, silniki te powinny posiadać zdefiniowany czas, dla którego dana praca jest przewidziana.
  • Praca przerywana (S3) – Praca przerywana ze stałym obciążeniem, wartość procentowa określa czas pracy w stosunku do czasu postoju.
  • Praca przerywana z dużą liczbą łączeń i rozruchów (S4) - Praca okresowa, w którym to okresie występuje: rozruch, praca ze stałym obciążeniem i postój. Ten typ pracy powinien posiadać zdefiniowaną liczbę cykli uruchomień w ciągu godziny.
  • Praca przerywana z dużą liczbą łączeń i hamowaniem elektrycznym (S5) – podobnie jak w przypadku pracy S4, lecz z dodatkowymi hamowaniami maszyny elektrycznej.
  • Praca przerywana z przerwami jałowymi (S6) – Praca, w której do obciążenia silnika dochodzi w krótkotrwałych momentach, pozostały czas silnik pracuje bez obciążenia. Podobnie jak w pracy S3, należy zdefiniować procentowo czas pracy silnika pod obciążeniem, w stosunku do pracy jałowej.
  • Praca okresowa bez postoju z hamowaniem elektrycznym (S7)
  • Praca okresowa bez postoju z równoczesnymi zmianami obciążenia i prędkości (S8)
  • Praca z nieokresowymi zmianami obciążenia i prędkości (S9)

Na rynku silników elektrycznych najczęściej można się spotkać z silnikami z pracą S1, S2 oraz S3.
Który wybrać ? Na to pytanie powinni odpowiedzieć konstruktorzy wraz z elektrykami, przeliczający cykle pracy dla danej maszyny. Jest to również zdefiniowane w dokumentach maszyny, które są przygotowane ze względu na normy europejskie.

W przypadku wielkoseryjnej produkcji maszyny, wykonawca może zażyczyć sobie wykonanie w pozostałych cyklach pracy. Pozwoli to na zmniejszenie gabarytów napędu.

Więcej informacji na ten temat można doczytać w publikacjach technicznych.

Typy pracy silników elektrycznych
21 marca 2022
Wdrożenie codmi.pl
To Top