Porównanie typów napędów elektrycznych - charakterystyki

Porównanie typów napędów elektrycznych - charakterystyki

Czy wiesz, że..

Każdy z dostępnych napędów na rynku posiada swoją własną charakterystkę pracy?

Zależność charakterystyki momentu, jaka cechuje dany silnik, jest uwarunkowana samym typem tego silnika i technologią jego wykonania.

Jakiś czas opisywaliśmy już ogólną zalezność napędów od ich możliwości oraz budżetu.

https://www.facebook.com/PivexinTechnology/posts/5059563180780371

Zanim podejmiemy jednak decyzję o wyborze napędu, ważnym jest, by zapoznać się z rzeczywistą charakterystyką jego momentu obrotowego dla danych prędkości.

Biorąc pod uwagę aspekty sterowania danej osi oraz przy błędnym doborze typu napędu, możemy spoktać się z kilkoma problemami, takimi jak:

- problemy przy sterowaniu oraz podwyższony poziom hałasu dla niskich predkości obrotowych silnika DC szczotkowego,
- problemy przy sterowaniu oraz gubienie kroków w przypadku silników krokowych dla wysokich prędkości obrotowych,
- zbyt niski moment rozruchowy dla silników AC (przy sterowaniu bez falownika),
- praca skokowa przy prędkościach bliskich zeru dla silnika BLDC (niska rozdzielczość sprzężenia zwrotnego – czujniki Halla),
- zbyt wolna odpowiedź układu oraz oscylacje dla silników serwo z enkoderem o zbyt niskiej rozdzielczości,
- błędy przeciążenia na sterowniku dla sterowania wyższymi prędkościami obrotowymi silników serwo-krokowych.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione problemy oraz zapoznając się z teoretycznymi charakterystkami silników, można w bardzo szybki sposób dokonać wyboru typu napędu, jaki będzie odpowiedni dla naszej aplikacji.

Pozwoli to na wyeliminowanie już na początku pracy możliwych problemów z napędem.

 

Wciąż się wahasz, jaka technologia będzie dla Ciebie odpowiednia? Zgłoś się do zespołu Pivexin Technology Sp. z o. o.
- grupa doświadczonych inżynierów rozwieje Twoje wątpliwości oraz zasugeruje rozwiązanie problemu powstałego przy doborze napędu!19 kwietnia 2021
To Top