Bloki łożyskujące - niezbędne elementy dla śrub pociągowych

Bloki łożyskujące - niezbędne elementy dla śrub pociągowych

W celu zachowania prostoliniowości i sztywności śruby napędowej podczas pracy oraz wydłużyć jej żywotność, konieczne jest odpowiednie łożyskowanie.
Chcąc korzystać z pewnych i wysokiej jakości komponentów oferujemy bloki łożyskujące, które są tak zaprojektowane, aby cała konstrukcja charakteryzowała się odpowiednią wytrzymałością na obciążenia wzdłużne i poprzeczne oraz zapobiegała biciu promieniowemu śruby podczas pracy na wysokich obrotach.

bloki_sily

Bloki łożyskujące dzielimy na dwie grupy ze względów konstrukcyjnych:
- bloki od strony napędowej (od strony silnika lub przekładni) pochłania siły osiowe oraz poprzeczne dzięki łożyskom skośnym,

Graf_1_1

- blok od strony podtrzymującej (blok pływający) pochłania siły promieniowe, ale umożliwia przesuw osiowy łożyska.

Graf_2

Bloki te są standaryzowane i posiadają także standardowe wymiary podtoczeń co usprawnia proces przygotowania śrub do montażu.

Zamawiając u nas gotowy zestaw (podtoczoną śrubę wraz z blokami łożyskowymi) możesz liczyć na profesjonalne wykonanie oraz na uzyskanie dopasowanych komponentów do wymagań urządzenia.

Graf_3
15 listopada 2021
To Top